Poslanstvo

Pristnost, tradicija, poznavanje, predvsem pa kakovost storitev so vrednote, ki so del našega vsakdanjega življenja. Na tej podlagi temeljimo vsako našo dejavnost.

Trdno verjamemo v razvijanje odnosa s stranko; s stalno pozornostjo, ki ji jo namenjamo, si prizadevamo za krepitev njenega zaupanja dan za dnem, s poudarkom na kakovosti izdelkov in pravočasnih storitvah.

Te vrednote predstavljajo gonilno silo našega razvoja, dopolnjujejo pa jo naša vsakodnevna prizadevanja, ki niso usmerjena le v poustvarjanje pristnih okusov iz preteklosti, pač pa tudi v negovanje vsakodnevnih medčloveških odnosov, zgrajenih na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju.

Pristnost, tradicija, domačnost, predvsem pa kakovost storitev so vrednote, ki so vraščene v naš vsakdan. Na teh temeljih razvijamo vse naše dejavnosti.